Оперативен лизинг на автомобили

Често задавани

Какво е Оперативен лизинг?

Оперативният лизинг е специална форма на лизинг и представлява дълъг наем. В края на лизинговия договор автомобила се връща на лизингодателя и не се придобива от лизингополучателя. Оперативния лизинг е изключително привлекателна опция за компании, които нямат свой екип за поддръжка на автопарка.

Каква е разликата между оперативен и финансов лизинг?

При финансовият лизинг наред с правото на ползване, лизингополучателят поема също част от рисковете на собствеността и се възползва от някои права. От счетоводна гледна точка финансовия лизинг се признава едновременно като актив и като задължение (за лизингови вноски) в счетоводния баланс, докато оперативния лизинг се третира като оперативен разход в отчета на приходите и разходите и не влияе на баланса.

Имам ли право на ползване на данъчен кредит, когато имам договор за оперативен лизинг?

Право на приспадане на данъчен кредит е налице, когато са налице две условия: първо, няма прехвърляне на рисковете и изгодите от собствеността на автомобила и второ, когато сбора от сумите на лизинговите вноски без лихвата е значително по-нисък от пазарната цена на автомобила. В тези случаи договорът за оперативен лизинг по същността си се смята за приравнен договор за наем т.е. налице е доставка на услуга, а не на стока, и регистрирано по ЗДДС лице може да ползва данъчен креди както за автомобила, така и за горивото и разходите за експлоатация. Ако наетият автомобил се ползва за лични нужди и е ползвано право на данъчен кредит за него, предоставянето му се счита за възмездна доставка на услуга и е редно да се начисли данък с Протокол за начислен данък Уикенд.

Мога ли да пътувам в чужбина с кола на оперативен лизинг?

Има такава възможност, но за целта трябва да се направи предварителна заявка, по която се изготвя индивидуална оферта и се подготвят необходимите за това документи. Забранено е излизането на автомобила извън България без разрешение от Наемодателя.

Имам действащ договор за оперативен лизинг. Към кого бих могъл да се обръщам по най-различни интересуващи ме въпроси?

Телефон за контакт по всички въпроси, свързани с договора Ви за лизинг или застрахователната полица: +359 (0)899 491 010

E-mail за връзка: office@toplease.bg

Дължа ли такса за кандидатстване за оперативен лизинг и в какъв срок ще получа отговор?

Едно от предимствата на Top Lease е, че не се изисква такса за кандидатстване за оперативен лизинг на автомобил. Вашето запитване ще бъде разгледано в най-кратки срокове и ще получите оферта спрямо Вашите нужди до няколко работни дни.

Изискват ли се допълнителни обезпечения?

С Top Lease не се изискват допълнителни обезпечения при оперативен лизинг.

Трябва ли да уведомя Top Lease в случай на щета?

Да, задължително трябва да уведомите Top Lease при настъпването на такава ситуация. При контакта с нас служител ще получите инструкции какви процедури трябва да предприемете.

Какъв е максималният лизингов период при оперативен лизинг?

Максималният период е 5 години.

Какъв е начинът на изплащане на месечната вноска за оперативен лизинг?

Плащането на месечните вноски за оперативен лизинг може да бъде направено по банков път, с дебитна/кредитна карта, в брой в наш офис или чрез каса на EasyPay.

Какви действия следва да предприема, в случай че попадна в ПТП или има щета по автомобила?

Незабавно следва да се свържете с наш представител, който да Ви даде инструкции съобразно конкретната ситуация. Трябва да се свържете и с полицията на телефон 112 за да могат да регистрират случая.

Какво ще се случи при техническа неизправност на автомобил?

В случай, че автомобила предоставен от Top Lease трябва да бъде оставен в сервиз за повече от 24 часа, в зависимост от сключения договор за оперативен лизинг ще получите заместващ автомобил за периода на ремонта на основният.

Възможно ли е договорът за оперативен лизинг да бъде прекратен предсрочно?

Договорът за оперативен лизинг може да бъде прекратен предсрочно с изричното съгласие на Top Lease. Top Lease предлага бързо и лесно прекратяване на договора за оперативен лизинг с лесни и ясни условия описани в договора. За повече информация можете да се свържете с нас на тел. +359 (0)899 491 010

Свързани страници

21

Оперативен лизинг

2

Управление на автопарк

Предимства на оперативния лизинг

Предимства на оперативния лизинг

369507 PB1 G8 G 397

Необходими документи