Оперативен лизинг на автомобили

369507 PB1 G8 G 397

Необходими документи

За юридически лица и еднолични търговци (ЕТ)

  • Оперативен Лизинг - по образец от Top Lease
  • Копия от съдебни решения на юридическото лице
  • Копие от актуално съдебно състояние, издадено от съда и не по-старо от 1 месец
  • Копие от регистрационен код по БУЛСТАТ
  • Учредителен документ на дружеството (учредителен договор, дружествен договор)
  • Протокол от общо събрание за покупка на автомобил на Оперативен лизинг
  • Копие на данъчна декларация, копия на баланс и ОПР за предходните 2 години и периода на текущата
  • Копие от личните карти на управителите
  • Оферта или проформа фактура от потенциалния доставчик на автомобила (ако това не е Топлийз), предмет на потенциална лизингова сделка

За физически лица

– Копие от лична карта
– Копие от шофьорска книжка и контролен талон
– Свидетелство за съдимост

Свързани страници

За кого е подходящ оперативния лизинг

За кого е подходящ оперативния лизинг?

Какво е оперативен лизинг

Какво е оперативен лизинг?

Предимства на оперативния лизинг

Предимства на оперативния лизинг

operating-or-financial-leasing

Оперативен или финансов лизинг?