Оперативен лизинг на автомобили

Предимства на оперативния лизинг

Предимства на оперативния лизинг

  • Без непредвидени рискове

Плащате за използването на автомобила, без да се тревожите за продажбата му след това и за пазарната му стойност

  • Карате новия, желан от Вас автомобил във всеки момент

При оперативния лизинг имате възможността да подмените автомобила на желан от Вас период

  • Планирате и контролирате на разходите

Ясните и фиксирани месечни вноски Ви позволяват да планирате разходите и да разпределяте бюджетите си

  • Имате право на данъчни облекчения

Ще имате възможност за ползване на данъчен кредит на всички разходи, съпътстващи ползването на автомобила.

  • Пестите време

Времето Ви е ценно и ние знаем това. Ето защо предлагаме да поемем част от задачите Ви, а именно тези, в които сме най-добри.

Свързани страници

За кого е подходящ оперативния лизинг

За кого е подходящ оперативния лизинг?

Какво е оперативен лизинг

Какво е оперативен лизинг?