Оперативен лизинг на автомобили

Какво е оперативен лизинг

Какво е оперативен лизинг?

Това е една от най-удобните съвременни услуги и Ви дава възможността да ползвате определен автомобил за фиксиран продължителен период от време, без да придобивате собственост върху него. Оперативният лизинг е силно е предпочитан от фирмите, защото дава възможност за контрол и планиране на разходите чрез фиксираните месечни вноски, но все повече стават и частните клиенти, които избират тази опция за използване на автомобил в ежедневието.

Оперативният лизинг е вид дългосрочен договор за наем, който може да бъде с продължителност от 1 до 5 години. Това го прави изключително подходящ за организации и компании, които употребяват автомобили докато изпълняват своята дейност и се нуждаят от периодично обновяване и осъвременяване на автопарка си, без да придобиват собствеността върху автомобилите.

Удобството идва най-вече от това, че услугата оперативен лизинг дава възможност да се избегне еднократна инвестиция с пълната стойност на автомобила, като вместо това се плащат равни месечни вноски. В допълнение на това, те се признават за разход на фирмата в целия си размер.

Когато избирате оферта за оперативен лизинг, има някои неща, които е важно да следите. Добре е да изберете компания, която може да Ви осигури нови автомобили по Ваш избор. Разбира се, важни и определящи елементи са цените на месечните вноски и допълнителните услуги, които можете да включите като управление на автопарка, заместващ автомобил и други.

Избирайки автомобили на оперативен лизинг, трябва да знаете, че лизингополучателя не ги придобива в края на договора, както се случва при финансовия лизинг, а ги ползва под наем за целия период на договора. Възможни са следните допълнителни варианти в края на лизинга:

  • Придобиване на автомобила, където лизингополучателя доплаща останалата част от продажната цена, която наричаме „остатъчна стойност”;
  • Подновяване на договора и получаване на нов автомобил в зависимост от желанията на клиента. Не се изисква нов депозит по следващия договор за оперативен лизинг, тъй като лизингополучателя вече има задържан депозит за оперативен лизинг.


Свързани страници

Предимства на оперативния лизинг

Предимства на оперативния лизинг

За кого е подходящ оперативния лизинг

За кого е подходящ оперативния лизинг?

369507 PB1 G8 G 397

Необходими документи