Оперативен Лизинг от Toplease.bg

Условия за Оперативен Лизинг от Топлийз

Оперативен Лизинг от Топлийз с пълно обслужване включва:

Данъци и такси

– Регистрация в КАТ
– Авариен комплект
– Продуктова (еко) такса
– Годишен Данък
– Годишен технически преглед
– Аларма на автомибила

Застраховки

– “Пълно автокаско”, включително “кражба” и “пожар” с валидност на територията на Република България съгласно общите условия на застрахователя
– “Гражданска отговорност”
– “Злополука на местата в МПС”
– “24 часа Пътна помощ”

Застрахователен мениджмънт

– комуникация със застрахователя и организация на издаването и подновяването на застрахователните полици
– завеждане на застрахователни събития
– организиране на застрахователни огледи и ремонт на автомобилите

Пълно сервизно обслужване, съгласно изискванията и стандартите на производителя

– Периодични технически прегледи – смяна на двигателно масло и филтри
– Подмяна на резервни части и консумативи вследствие на нормално износване или изтекъл ресурс (накладки, спирачни дискове, чистачки, съединител, ремъци, лагери, ролки, спирачна течност, акумулатор и др.)

Подмяна и съхранение на зимни/летни гуми

Сервизен мениджмънт

– записване на дата и час за сервиз
– проследяване на ремонт
– сервизни досиета на автомобилите

Предоставяне на заместващ автомобил при повреда или настъпване на застрахователно събитие

Оперативен Лизинг от Топлийз без обслужване включва:

Данъци и такси

– Регистрация в КАТ
– Авариен комплект
– Продуктова (еко) такса
– Годишен Данък
– Годишен технически преглед
– Аларма на автомибила

Застраховки

– “Пълно автокаско”, включително “кражба” и “пожар” с валидност на територията на Република България съгласно общите условия на застрахователя
– “Гражданска отговорност”
– “Злополука на местата в МПС”
– “24 часа Пътна помощ”

Необходими документи за Оперативен Лизинг от Топлийз:

За юридически лица и еднолични търговци (ЕТ)

– Оперативен Лизинг - по образец от Топлийз
– Копия от съдебни решения на юридическото лице
– Копие от актуално съдебно състояние, издадено от съда и не по-старо от 1 месец
– Копие от регистрационен код по БУЛСТАТ
– Учредителен документ на дружеството (учредителен договор, дружествен договор)
– Протокол от общо събрание за покупка на автомобил на Оперативен лизинг
– Копие на данъчна декларация, копия на баланс и ОПР за предходните 2 години и периода на текущата
– Копие от личните карти на управителите
– Оферта или проформа фактура от потенциалния доставчик на автомобила (ако това не е Топлийз), предмет на потенциална лизингова сделка

За физически лица

– Копие от лична карта
– Копие от шофьорска книжка и контролен талон
– Свидетелство за съдимост

Свържете се с нас и научете повече за Условията за Оперативен Лизинг от Топлийз...